top of page

WARSZTATY

ROZWOJOWE

Prowadzimy warsztaty/szkolenia dla kadry menedżerskiej (w formule tradycyjnej oraz online). Każdy warsztat/szkolenie jest dostosowany do potrzeb danej oganizacji bądź konkretnego projektu, którego jest częścią. Nasze warsztaty obejmują szereg różnych zagadnień - szkolimy w mentoringu, uczymy między innymi jak wykorzystywać testy psychologiczne, jak usprawniać komunikację, budować zespoły i rozwiązywać konflikty. Warsztaty mogą również stanowić integralną część innych projektów.

 

W projektach Outplacement:  

 

Prowadzimy warsztaty przygotowujace menedżerów do przekazywania trudnych dla odbiorców informacji o zmianach kadrowych. W trakcie szkolenia menedżerowie mają możliwość uzupełnienia praktycznej wiedzy z zakresu psychologii, komunikacji oraz inteligencjii emocjonalnej.

 

Dla zwalnianych pracowników prowadzimy warsztaty, które obejmują diagnozę własnych mocnych stron

i obszarów wymagających doskonalenia (self-assesment), technik radzenia sobie ze stresem, sposobów poszukiwania pracy, wymogów na konkretnych stanowiskach. Pomagamy w opracowaniu strategii poszukiwania pracy, przygotowaniu CV i innych dokumentów aplikacyjnych; prowadzimy symulację rozmowy kwalifikacyjnej przekazujemy istotne informacje prawne. 

 

W projektach dot. Modeli Kompetencyjnych:

 

Wyłaniamy w warsztatach kompetencje istotne dla całej organizacji, definiujemy ich istotę i określamy manifestacje behawioralne. W warsztatach tego typu kluczowy jest wkład kadry menedżerskiej - omawiamy pozycję i strategię firmy, jej cele, a także zagrożenia i okazje. Na podstawie tych danych konstruujemy model kompetencyjny.

 

Korzystamy z  najlepszych międzynarodowych doświadczeń i wiedzy o prowadzeniu warsztatów. Nasze warsztaty mają charakter interaktywny, wymagający dużego zaangażowania ze strony uczestnika. 

Creative%20people%20brainstorming%20in%2
bottom of page