top of page
office space

ASSESSMENT

CENTER

Assessment Centre (AC) jest ważnym instru-mentem w procesie rozwoju lub selekcji. W tej metodzie oceny wykorzystuje się szereg źródeł danych. W ramach Assessment Center stosuje się symulację sytuacji biznesowych, studia przypadku, dyskusje grupowe i ćwiczenia typu “in tray”. Metoda ta daje możliwość oceny pracowników (kandydatów) w zakresie wykraczającym poza standardowo oczekiwane umiejętności i jest pełną i obiektywna oceną poziomu wybranych kompe-tencji. AC pozwala na zbadanie i zdiagnozowanie potencjału pracowników/kandydatów. Umożliwia szczegółowe zbadanie kompetencji niezbędnych dla danego stanowiska oraz wybranie na dane stanowisko najlepszego kandydata.

 

Pracownik otrzymuje możliwość porównania się

z innymi pracownikami w zakresie własnych kompetencji - dlatego też AC jest przez wiele osób traktowany jako cenne doświadczenie  oraz sprawdzian własnych umiejętności. Osoby oceniane uzyskują dzięki AC obszerne informacje zwrotne.

 

Podczas przeprowadzania procesów AC istnieje możliwość wykorzystania różnych narzędzi: ćwiczeń, wywiadów i testów m.in Testu Sales Grid

i Analitycznego Myślenia

 

Jesteśmy przygotowani do obsługi nawet największych projektów. Realizowaliśmy z sukcesem bardzo duże procesy AC, obejmujące nawet po kilkaset osób.

Giving%20a%20Presentation_edited.jpg
bottom of page