top of page
Document with Pen

AUDYT

MENEDŻERSKI

Audyt Menedżerski jest oceną umiejętności i poten-cjału rozwojowego kluczowych menedżerów, których strategiczne kompetencje zawodowe wpływają na całość funkcjonowania firmy. Audyt doskonale sprawdza się dla kierownictwa jako metoda mało inwazyjna i wysoce zindywidualizowana.

Audyt pozwala na poznanie kompetencji i potencjału kadry menedżerskiej, identyfikację mocnych stron menedżerów oraz wskazanie obszarów do rozwoju. Określane są również potrzeby szkoleniowe. Audyt umożliwia także zaplanowanie dalszej kariery menedżera. 

 

Raport z audytu opisuje umiejętności, które posiada menedżer, a także specyficzne kompetencje wynikające z indywidualnego typu osobowości. Sugeruje również możliwe ścieżki rozwoju. 

Audyt zakłada różnorodność metod diagnostytcznych - obejmuje między innymi testy psychometryczne, studia przypadku oraz wywiady kompetencyjno - sytuacyjne.

Zapewniamy wysoce zindywidualizowane podejście do każdego uczestnika. Każdy audyt jest dopasowany do konkretnej sytuacji, strategii i potrzeb organizacji.

Checklist
bottom of page