top of page
Team Meeting

COACHING

GRUPOWY

Coaching grupowy jest procesem ukierunkowanym na zespołowe rozwijanie umiejętności grupy menedżerów z uwzględnieniem indywidualnych celów rozwojowych poszczególnych uczestników. 

 

Grupowa formuła coachingu ma na celu poprawianie współpracy i komunikacji, wprowadzenie równowagi pomiędzy różnymi stylami działania w ramach określonej grupy oraz zrozumienie wpływu jaki ta równowaga wywiera na funkcjonowanie zespołu. Coaching grupowy zwiększa otwartość na zmiany, sprzyja strategicznemu myśleniu i uczy zespołowego rozwiązywania problemów

 

Coaching grupowy jest szczególnie przydatny jako narzędzie doskonalące umiejętności zarządzania zmianą przez grupę liderów zmiany. Może stanowić również element programu rozwojowyego dla średniej kadry menedżerskiej, a także wspierać procesy sukcesji w organizacji.

 

Jesteśmy przygotowani do realizacji projektów dla większej grupy menedżerów; dysponujemy zespołem doświadczonych coachów, którzy prowadzili z sukcesem procesy coachingowe z pracownikami obejmującymi różne szczeble zarządzania.

Team Meeting
bottom of page