top of page
bigstock-Different-Heart-Beats-Illustra-

BADANIA 

PULSOWE

dk•analytics to nowoczesne narzędzie pozwalające

na ciągłą (“pulsacyjną”) ocenę podstawowych elementów kultury firmy oraz poziomu zaangażowania pracowników.

Nasz system może być zastosowany do do dowol-nego badania pulsowego. Obecnie Klienci mogą korzystać z własnych ankiet oraz z pięciu predefiniowanych badań:

 • badanie zaangażowania

 • badanie innowacyjności 

 • badanie "client centricity"

 • badanie cyfryzacji

 • badanie aspektów pracy zdalnej w pandemii

 

W przeciwieństwie do tradycyjnych systemów badań dk•analytics umożliwia diagnozowanie stałe, które pozwala kierownictwu szybko reagować na pojawiające się ewentualnie problemy.

dk•analytics oferuje bogatą analitykę - panel, do którego dostęp mają administratorzy badania (w tym np członkowie kierownictwa firmy) pokazuje zarówno wskaźnik zbiorczy jak i wskaźniki kluczowych obszarów. 

Gromadzone przez system wyniki dostępne są

w czasie rzeczywistym i mogą być w każdej chwili analizowane pod różnym kątem — począwszy od poszczególnych aspektów (obszarów) i pojedynczych pytań po wyniki badań  grup pracowników, działów czy lokalizacji firmy. 

dk•analytics gwarantuje pracownikom pełną anonimowość wypowiedzi - wszystkie odpowiedzi

są udzielane anonimowo, przy czym dane są anonimizowane na poziomie bazy danych. Ponadto

do wygenerowania raportu wymagana jest minimalna ilość respondentów.

Podstawowe cechy naszej aplikacji:

 • Możliwość konfiguracji narzędzia do wszelkich innych badań 

 • Ciągłość i cykliczność badań

 • Dowolnie ustalana częstotliwość wysyłania pytań 

 • Każdorazowo wysyłane tylko jedno pytanie - niewielkie obciążenie czasowe respondentów

 • Stała dostępność wyników i zaawansowana analityka

 • Możliwość kierowania w trakcie badania dodatkowych pytań do wybranych grup respondentów

dk•analytics zapewnia stałą dostępność wyników

i zaawansowaną analitykę:

Wyniki badań dostępne są na bieżąco w panelu analitycznym i obejmują:

 • Ogólny wskaźnik 

 • Wskaźniki dla poszczególnych aspektów (obszarów) kluczowych 

 • Zmiany wskaźników z cyklu na cykl
  (wzrost lub spadek)

 

Panel analityczny daje możliwość wyboru wyników cząstkowych według:

 • przedziału czasowego

 • działu, lokalizacji, stanowiska lub/i innych kryteriów zdefiniowanych przez HR

 • aspektów kluczowych dla poziomu zaangażowania

 • poszczególnych pytań ankiety

 

Kryteria wyboru widoku wyników cząstkowych mogą być stosowane pojedynczo lub łącznie, co pozwala na daleko idącą granulację danych na potrzeby analiz.

cc.jpg
cc2.jpg
bottom of page