top of page

ROZMOWY

ROZWOJOWE

Rozmowa Rozwojowa ma na celu stworzenie realistycznego planu rozwoju menedżera, którego kompetencje zostały już ocenione w ramach Oceny 360°, Audytu lub Development Centre. Rozmowa zazwyczaj ma charakter wywiadu i dotyczy bieżącej pracy menedżera, jego osiągnięć i sukcesów, ale również problemów.

 

Rozmowa, której częścią jest omówienie wyników oceny pozwala na znalezenie sposobów doskonalenia kompetencji i umiejętności i korzystania z własnych atutów w celu minimalizowania negatywnych konsekwencji swych słabszych stron. Omawiane są cele zawodowe menedżera i ich potencjał w zakresie rozwoju kompetencji.

 

Oferujemy również możliwość przeprowadzenia

z wyższą kadrą menedżerską warsztatów uczących prowadzenia rozmów rozwojowych z pracownikami na podstawie ich ocen kompetencyjnych.

Taking%20Notes_edited.jpg
bottom of page