top of page
Image by Jeremy Perkins

APLIKACJA

360°

Gdy projektowaliśmy narzędzie dk•analytics i aplikację do obsługi procesów 360° przyjęliśmy dwa założenia: system musi być prosty i łatwy w użytkowaniu.

Nie oznacza to jednak, że zmniejszyliśmy jego funkcjonalność.

 

Przeciwnie, dodaliśmy opcję, która pozwala działom HR na tworzenie wielopoziomowych kwestionariuszy, w których kompetencje są dostosowane do poszczególnych grup ocenianych. Nasza aplikacja pozwala Klientom na stosowanie wielu modeli kompetencyjnych w jednym projekcie - każdy z nich dostosowany do wymogów kompetencyjnych danego poziomu zarządznia. Daje to większą elastyczność

w badaniu poziomu kompetencji.

 

Dział HR prowadzący projekt 360° może oznaczać poszczególne kompetencje jako np. "strategiczne", "operacyjne" etc. W połączeniu z elastycznością, jaką dają wielopoziomowe ankiety oznacza to szersze możliwości ewaluacji danych i podejmowania właściwych decyzji dotyczących rozwoju kompetencji.

dk•analytics jest aplikacją online, korzystanie z której nie wymaga od użytkownika przygotowania czy

też studiowania podręcznika. Intuicyjny interfejs umożliwia stworzenie i uruchomienie projektu 360°

w ciągu krótkiego czasu, a zarządzanie projektem jest nieskomplikowane dzięki zastosowanym w aplikacji panelom sterowania. Administrator systemu (w większości przypadków HRM) ma kontrolę nad kluczowymi elementami swych projektów 360 stopni, począwszy od danych uczestników, poprzez ankiety

i kompetencje, a skoń-czywszy na analizie wyników.

Z poziomu swego panelu sterowania administrator nadzoruje też przebieg całego procesu.

dk•analytics daje administratorowi projektu trzy możliwości dystrybucji:

  • zdefiniowanie ocenianych i przypisanie
    im oceniających 

  • pozwolenie ocenianym na samodzielny
    wybór oceniająch 

  • danie każdemu pracownikowi w organizacji możliwości zdefiniowania osobistego procesu 360°, w którym jedynie ankieta i czas trwania
    są predefiniowane.

 

Ze swego panelu administrator projektu ma możliwość przedłużenia czasu trwania projektu,

a także wysyłania przypomnień do osób, które

nie wypełniły jeszcze oceny/samooceny. System identyfikuje te osoby automatycznie, ponieważ administrator nie ma informacji kto wypełnił lub

nie wypełnił oceny.

Wykres raportu 360 stopni
Screenshot 2021-03-22 at 11.27.29.jpg
bottom of page