top of page
Image by Cristiano Firmani

OCHRONA

DANYCH OSOBOWYCH

Administrator Danych Osobowych

Podmiotem, który decyduje w jaki sposób będą przetwarzane (wykorzystywane) Twoje dane osobowe jest dk Human Resources Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., ul. 1 Sierpnia 4, Warszawa, 02-134, (dalej zwana “My”, “dk Human Resources”), która przetwarza dane która przetwarza dane osób (pracowników) uczestniczących w realizowanych przez nią dla jej Klientów projektach, oraz osób kontaktowych - pracowników jej Klientów.

Gdy masz wątpliwości lub pytania dotyczące Twoich danych osobowych...

Możesz się z nami skontaktować pisząc list na adres:
dk Human Resources Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Sp. k., ul. 1 Sierpnia 4, 02-134 Warszawa,
z dopiskiem na kopercie
“Dane osobowe”,

lub przesyłając e-mail.

Skąd mamy Twoje dane osobowe?

Jeśli jesteś uczestnikiem jednego z naszych 

projektów, otrzymaliśmy Twoje dane od Twojego pracodawcy. Jeśli jesteś menedżerem w firmie naszego Klienta, otrzymaliśmy Twoje dane

od Twojego pracodawcy, z którym współpracujemy

i który przekazał je nam w celu realizacji współpracy.

Do czego wykorzystujemy Twoje dane?

 

Twoje dane (w typowym przypadku Twoje imię, nazwisko, adres email, numer telefonu i stanowisko) służą do::

- obsługi projektów zaplanowanych
  bądź 
realizowanych obecnie

- świadczenia usług wynikających
  z umowy z Klientem

Dodatkowo - jeśli się na to zgodzisz - przetwarzamy Twoje dane:

- w plikach cookies, gromadzonych na naszych
  stronach www w celu  analizy przez naszych

  pracowników jakie odnośniki i treści Cię
  interesują

- do celów kontaktu niezbędnego w realizacji
projektów

W oparciu o jakie podstawy prawne przetwarzamy Twoje dane?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe zgodnie z RODO, wyłącznie w oparciu o umowę przetwarzania danych zawartą z Klientem

Czy musisz nam podać swoje dane?

Jeśli mamy uwzględnić Cię w projektach, które prowadzimy aktualnie lub które dopiero będziemy prowadzić, niezbędne może być podanie nam swoich danych osobowych.

Komu przekazujemy Twoje dane?

Twoje dane są przekazywane:

a. Twojemu pracodawcy - są to typowo wyniki
    Twoich ocen kompetencyjnych, a także
    informacje dotyczące rozwoju Twoich
    kompetencji

b. podmiotom świadczącym dla nas usługi,
    działającym w naszym
imieniu (pracującym dla
    nas na co dzień
w trakcie realizacji projektów)

c. podmiotom świadczącym nam usługi, w tym
   w zakresie rozwiązań teleinformatycznych:
   Microsoft Ireland Operations, Ltd.,
   One Microsoft Place, South County Business
   Park, Leopardstown, Dublin 18, D18 P521

Możemy przekazywać Twoje dane osobowe

w ograniczonym zakresie) podmiotom, które zapewniają nam wsparcie prawne, usługi konsultingowe i audytowe. W szczególnych okolicznościach możemy przekazywać Twoje

dane osobowe organom publicznym w celach wynikających z obowiązującego prawa.

Wszystkie wyżej wymienione podmioty znajdują się na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (nie przekazujemy danych osobowych poza obszar Unii Europejskiej).

Jak długo przechowujemyTwoje dane?

 

Dane osobowe uczestników naszych projektów oraz osób kontaktowych przetwarzane są wyłącznie na czas trwania umowy z Klientem. Dane osobowe osób kontaktowych przetwarzane są wyłącznie na czas trwania umowy z Klientem (pracodawcą osoby kontaktowej).

 

Twoje dane mogą być też przechowywane przez okres wynikający z prawa w sytuacjach określonych przez szczegółowe przepisy.

W celu wykazania, że przetwarzamy Twoje dane zgodnie z prawem (dla celów udowodnienia tzw. “rozliczalności” względem organów, które nas mogą kontrolować) będziemy przechowywać Twoje dane przez okres, w którym zobowiązani jesteśmy do zachowania danych lub dokumentów je zawierających.

Szanując Twoje podstawowe prawa zobowiązujemy się spełnić wszystkie obowiązki i zagwarantować

Ci wszystkie prawa przysługujące Ci na mocy Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie danych, tj.:

- prawo do wycofania zgód

- prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia
   swoich danych

- prawo ograniczenia ich przetwarzania lub
   
prawo do wniesienia sprzeciwu wobec
   ich 
przetwarzania

- prawo do przeniesienia swoich danych
  osobowych, to znaczyprawo do otrzymywania
od nas swoich danych osobowych
w uporządkowanym, ogólnie akceptowanym
 
i czytelnym formacie informatycznym.

Możesz także przekazać swoje dane innemu Administratorowi Danych lub poprosić nas o ich przeniesienie do innego Administratora danych. Będziemy mogli jednak tego dokonać tylko wtedy, gdy transfer tych danych przez nas jest technicznie możliwy, a inny Administrator zgodzi się je od nas przyjąć.

W celu skorzystania z ww. praw, prosimy o kontakt

z nami (dane kontaktowe zostały podane w części:

Gdy masz wątpliwości lub pytania dotyczące Twoich danych osobowych.

Pamiętaj, że w każdym czasie masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego:

 

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych,

ul. Stawki 2, 00-986 Warszawa

Czy Twoje dane osobowe podlegają profilowaniu lub są wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji?

 

Twoje dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w naszych systemach informatycznych, jednakże nie służą do automatycznego podejmowaniu decyzji, a wyłącznie decyzji podejmowanych przez naszych pracowników. Tym samym działania naszych systemów nie będą wywoływać wobec Ciebie żadnych skutków prawnych lub istotnie wpływać na Twoją sytuację.

gdy masz wątpliwości
Image by Mika Baumeister
bottom of page