top of page
Engineering Plans

MODELE

KOMPETENCYJNE

Tworzenie modeli kompetencyjnych to proces, którego głównym celem jest wprowadzenie w organi-zacji procedur zarządzania zasobami ludzkimi oraz spójnej polityki personalnej.

 

Model kompetencyjny umożliwia stworzenie matrycy, na podstawie której można ustalić korelacje między kompetencjami a konkretnymi wynikami. Dzięki temu możliwe jest określenie kompetencji kluczowych dla całej organizacji i jej poszczególnych części. 

Wdrożenie modelu kompetencyjnego jest podstawą do ocen kompetencyjnych i planów rozwojowych - sprzyja to wprowadzaniu kultury kompetencji 

i ich doskonalenia. ​Model - na podstawie informacji uzyskanych od Klienta - integruje trzy grupy kompe-tencji: ogólnofirmowe, specyficzne i specjalistyczne (merytoryczne). 

Model kompetencyjny jest dostosowywany do potrzeb organizacji i może podlegać modyfikacji,

w zależności od zmian zachodzących w samej organizacji, jej strategii i otoczeniu rynkowym

Nasza metodologia zakłada opracowanie  - w oparciu o wywiady z menedżerami - zestawu kompetencji istotnych dla całej firmy, a także - na podstawie warsztatów kompetencyjnych - zestawów kompetencji kluczowych dla każdego poziomu zarządzania, funkcji i stanowiska.

Efektem wdrożenia i stosowania modelu kompeten-cyjnego jest przejście organizacji na model zarządzania, w ktorym nacisk kładziony jest na kompetencje i ich rozwój, a nie jedynie na bieżące wynki. Organizacja taka staje się organizmem samouczącym, w którym komepetencje są narzędziem zwiększania efektywności.

Engineering%20Plans_edited.jpg
bottom of page