top of page

DEVELOPMENT

CENTER

Development Centre koncentruje się na dalszym rozwoju zawodowym uczestników. Podobnie jak

w przypadku Assessment Centre, profil kompetencyjny jest określany przy uwzględnieniu potrzeb organizacji i jej oczekiwań wobec danego stanowiska.  Development Centre bywa mylony

z Assessment Centre, ponieważ w obu tych procesach stosowane są te same metody oceny kompetencji (takie jak symulacje, “in tray” czy obserwacje behawioralne). Tym niemniej oba procesy rożnią się co do  swego celu - w przypadku Development Centre jest nim (jak sama nazwa wskazuje) wyłącznie rozwój menedżerów. 

 

Development Centre określa potencjał, identyfikuje silne strony i potrzeby rozwojowe, a jego produktem końcowym jest szczegółowy plan rozwoju każdego

z uczestników.

 

Development Centre może trwać nawet do trzech

dni, podczas których bardzo istotnym elementem jest feedback, który uczestnicy otrzymują regularnie, po każdym ćwiczeniu/symulacji, a także po zakończeniu całego procesu. Jako że założeniem Development Centre jest uczenie się przez uczestników, ich błędy

i niedociągnięcia są wykorzystywane jako okazja do poprawy. Rolą asesora jest pomaganie uczestnikom

w uświadomieniu sobie silnych i słabych stron

 

Development Centre jest akceptowany przez uczestników jako niezagrażająca i obiektywna

i bezstronna ocena kompetencji i umiejętności wymagających rozwoju.

 

Jesteśmy przygotowani do realizacji projektów związanych z dużymi procesami grupowymi

(w przeszłości mieliśmy okazję wspierać naszych Klientów m.in. w procesie Development Centre dla najwyższego, wyższego i średniego zarządzania dla grupy ponad czterystu uczestników).

Sepia%2520skyscraper_edited_edited.jpg
bottom of page