top of page
Business Meeting

COACHING

INDYWIDUALNY

Coaching jest jedną z metod rozwoju kompetencji menedżerskich. Jest stosowany zarówno w indywi-dualnych przypadkach, jak i w ramach programów rozwoju kadry kierowniczej, obejmując nie tylko menedżerów wyższych szczebli, ale również

“high-potentials”. Osobą coachowaną może być zarówno osoba o wieloletnim doświadczeniu

na danym stanowisku, jak i niedawno awansowany menedżer, który stoi w obliczu szeregu wyzwań,

w tym związanych z relacjami z podwładnymi.

 

Proces coachingu obejmuje indywidualne sesje

z coachem, analizę problemów występujących

w sytuacjach codziennej pracy, obserwacje i ćwicze-nia behawioralne, studia przypadków, a także zadania symulacyjne i feedback od zewnętrznych obserwatorów. 

 

Nasza oferta dotyczy zarówno coachingu zewnętrz-nego dla menedżerów jak również przygotowywania trenerów wewnętrznych (mentorów) dla firm, które chcą wprowadzić w firmie program mentoringu. Nasi coachowie mają doświadczenie w psychologii i bizne-sie i posiadają certyfikacje International Coach Federation (www.coachfederation.org).

 

Mamy doświadczenie w przeprowadzaniu programów coachingowych dla pracowników prawie wszystkich pionów biznesowych i różnych stanowisk. Pracowaliśmy z Prezesami, Członkami Zarządów, Dyrektorami Sprzedaży, Marketingu, Finansów oraz

z wieloma innymi menedżerami.

Business Meeting
bottom of page